dissabte, 01 gener 2011 00:00

Ordenances Generals

OG01 Ordenança General de la gestió de residus inerts de la construcció

OG02 Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals potencialment perillosos

OG03 Ordenança General de trànsit i seguretat vial

OG04 Ordenança General reguladora concessió de subvencions

OG05 Ordenança General Reguladora de les Mesures de Protecció i Seguretat en les Obres de Construcció

OG06 Ordenança Municipal del Servici Públic d’abastiment i Sanejament d’Aigües

OG07 Ordenança Reguladora de la Neteja i Tanca de Solares

OG08 Ordenança Reguladora de la Venda no Sedentària

OG09 Ordenança General Reguladora dels Usos i Costums del Medi Rural

OG10 Ordenança Reguladora del Cartell d’Obra

OG11 Ordenança Reguladora del Servici d’Ajuda a Domicili

OG12 Reglament Cadafales i Instal·lacions de Protecció per a Espectacles Taurins

OG13 Reglament Bàsic d’Ús i Utilització de les Instal·lacions Esportives Municipals

OG14 Reglament d’Honors i Distincions

OG16 Reglament de l’Arxiu Municipal

OG17 Reglament del Servici d’Arreplega de Residus Urbans, Neteja Viària i Ornament Públic

OG18 Reglament Regulador dels Servicis Funeraris Municipals

OG19 Reglament de Règim Intern de l'Escola Infantil Municipal

OG20 Reglament Regulador del Servici de la Piscina Municipal del Complex Residencial El Cacahuar

OG21 Reglament de Règim Interior del Club de Convivència "Associació Local de Jubilats i Pensionistes de Chilches/Xilxes La Sort"

OG22 Reglament de la Biblioteca Pública Municipal

OG23 Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires, terrasses i tendals

OG24 Reglament de Participació Ciutadana

OG25 Reglament Municipal de les Agrupacións Locals de Voluntaris de Protecció Civil

OG26 Ordenança Municipal Reguladora de l’Administració Electrònica

OG27 Reglament local regulador del Servici Municipal del Banc de Terres

OG28 Reglament del Registre de Personal

OG29 Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d'Animals de Companyia

OG30 Ordenança de Protecció i Pràctica Esportiva de la Columbicultura i el Colom Esportiu

OG31 Ordenança Municipal d'Obres i Activitats de l'Ajuntament de Chilches/Xilxes

OG32 Ordenança Reguladora dels Usos i Aprofitaments de les Platges de Chilches/Xilxes

OG33 Ordenança sobre Transparència i Accés a la Informació Pública

OG34 Ordenança Municipal per a la Prevenció i Control de Mosquits

OG35 Reglament Regulador del Servici de la Unitat de Respir Familiar

Read 4550 times Last modified on dijous, 12 desembre 2019 10:15