dissabte, 01 gener 2011 00:00

Normativa

Normativa i regulació

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en l'article 4 conferix als a Municipis, en la seua qualitat d'Administració Pública de caràcter territorial, i dins de les seues competències, la potestat reglamentària. 

Esta potestat es manifesta a l'exterior a través de l'aprovació d'Ordenances, Reglaments i Bans que, segons l'article 84 de la mateixa llei, constituïxen una forma d'intervenció de les Corporacions Locals en l'activitat dels ciutadans.

Les Ordenances Municipals són normes jurídiques generals i obligatòries de caràcter subordinat a les Lleis, establides per les entitats locals, en el marc de les seues competències, i en relació als interessos públics que els estan encomanats.

 

Read 1205 times Last modified on dimecres, 06 febrer 2013 15:07