dilluns, 06 juliol 2015 08:34

Alcaldia

ALCALDE

D. José Martínez Melchor

TINENCES D´ALCALDIA

D. Erik Segarra Marco

D. Sergio Alejos Hernández

dilluns, 21 novembre 2016 11:10

Ple Municipal

 

El Ple és el màxim òrgan de representació política dels ciutadans. Està integrat pels Regidors triats en les eleccions municipals:

PSOE: José Martínez Melchor (Alcalde-President), José Manuel Navarro Arnau, Patrocinio Valls Abad, Alberto Ferrando González.

Esquerra Unida: Erik Segarra Marco.

Compromís: Sergio Alejos Hernández.

PP: Vicente Martínez Mus, Ismael Minguet Teresa, Guzmán Vicente Hernández, Mª Angeles Sanahuja Guanter, Marta Lapuerta Arnau.

Està presidit per l'Alcalde i les seues sessions són públiques, no obstant això, pot acordar-se per majoria absoluta el caràcter secret del debat i votació d'aquells assumptes que puguen afectar l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge d'alguna persona.

Les sessions del Ple poden ser ordinàries o extraordinàries. Les sessions ordinàries són aquelles que se celebren periòdicament. La periodicitat de les sessions es fixa per acord del Ple. Les extraordinàries són aquelles que no obeïxen a una periodicitat preestablida, se celebren, quan així ho decidix l'Alcalde o ho sol·licita, almenys, la quarta part del número legal de membres de la Corporació.

Els acords adoptats en el Ple, queden reflectits en les Actes del Ple, les quals poden ser consultades en Seu Electrònica -> Tauler d'Anuncis -> Organs de Govern

Addicionalment, des de l´any 2016, les sessions del Ple són grabades i poden ser reproduïdes al següent enllaç de video-actes.

 

dilluns, 07 setembre 2015 00:00

Regidories

REGIDORIES:

  • HISENDA, COMPTES, INTERIOR, PERSONAL, ABASTIMENTS, CONTRACTACIO, ORGANITZACIO ADMINISTRATIVA  I FESTES    Regidor delegat: José Manuel Navarro Arnau
  • SERVICIS MUNICIPALS, PERSONAL, INMIGRACIO, MAJORS I AMES DE CASA I ASSUMPTES SOCIALS    Regidora delegada: Patrocinio Valls Abad
  • JOVENTUT, ESPORTS, TURISME I PLATGES   Regidor delegat: Alberto Ferrando González
  • EDUCACIO, AGRICULTURA, TREBALL I CONTRACTACIO DE PERSONAL, NOVES TECNOLOGIES, COMERÇ, PROMOCIO INSDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT   Regidor delegat: Erik Segarra Marco
  •  CULTURA, PARTICIPACIO CIUTADANA, RESIDUS, SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT    Regidor delegat: Sergio Alejos Hernández

          Horari d´atenció: de dilluns a divendres de 9 a 12 h.

          Correu electrònic: Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.

          Telèfon: 608 484 648

 

 

dissabte, 01 gener 2011 00:00

Comisions informatives


HISENDA, INTERIOR, FESTES I URBANISME (COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES)

Competències: Hisenda, comptes, interior, contractació (obres, servicis i subministraments), festes, abastiments, organització administrativa, personal, urbanisme i qualsevol altra relacionada amb les matèries objecte de la mateixa.

Composició:

Titulars: José Manuel Navarro Arnau, Patrocinio Valls Abad, Erik Segarra Marco, Sergio Alejos Hernández, Ismael Minguet Teresa, Vicente Martínez Mus, Mª Angeles Sanahuja Guanter.

Suplents: Alberto Ferrando González, Guzmán Vicente Soriano, Marta Lapuerta Arnau

Secretaria: Salvador Almarche García / Francisco Javier Tortosa Gassó


SERVICIS MUNICIPALS I ASSUMPTES SOCIALS

Competències: Serveis municipals, servicis socials, inmigració, majors, ames de casa, sanitat i qualsevol altra relacionada amb les matèries objecte de la mateixa.

Composició:

Titulars: Patrocinio Valls Abad, Alberto Ferrando González, Erik Segarra Marco, Sergio Alejos Hernández, Guzmán Vicente Hernández, Marta Lapuerta Arnau, Ismael Minguet Teresa.

Suplents: José Manuel Navarro Arnau, Vicente Martínez Mus, Mª Angeles Sanahuja Guanter.

Secretaria: Francisco Javier Tortosa Gassó / Manuel Vte. Gil González.


JOVENTUT, ESPORTS I TURISME

Competències: Joventut, esports, turisme, platges i qualsevol altra relacionada amb les matèries objecte de la mateixa.

Composició:

Titulars: Alberto Ferrando González, José Manuel Navarro Arnau, Erik Segarra Marco, Sergio Alejos Hernández, Marta Lapuerta Arnau, Vicente Martínez Mus, Guzmán Vicente Hernández.

Suplents: Patrocinio Valls Abad, Ismael Minguet Teresa, Mª Angeles Sanahuja Guanter.

Secretaria: Manuel Vicente Gil González / Francisco Javier Tortosa Gassó.


EDUCACIÓ, TREBALL I DESENVOLUPAMENT

Competències: Educació, agricultura, treball, contractació de personal, promoció industrial, desenvolupament, noves tecnologies, comerç i qualsevol altra relacionada amb les matèries objecte de la mateixa.

Composició:

Titulars: Erik Segarra Marco, Patrocinio Valls Abad, Alberto Ferrando González, Sergio Alejos Hernández, Guzmán Vicente Hernández, Mª Ángeles Sanahuja Guanter, Marta Lapuerta Arnau.

Suplents: José Manuel Navarro Arnau, Ismael Minguet Teresa, Vicente Martínez Mus.

Secretaria: Manuel Vicente Gil González / Yolanda Almansa Saura.


CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I MEDI AMBIENT

Competències: Participació ciutadana, medi ambient, cultura, residus, sostenibilitat i qualsevol altra relacionada amb les matèries objecte de la mateixa.

Composició:

Titulars: Sergio Alejos Hernández, José Manuel Navarro Arnau, Patrocinio Valls Abad, Erik Segarra Marco, Mª Angeles Sanahuja Guanter, Ismael Minguet Teresa, Vicente Martínez Mus.

Suplents: Alberto Ferrando González, Marta Lapuerta Arnau, Guzmán Vicente Hernández.

Secretaria: Manuel Vicente Gil González / Yolanda Almansa Saura.