Atención Ciudadana

Atención Ciudadana (6)

Atención ciudadana

dilluns, 02 abril 2012 12:37

Oposicions

Oposicions

dilluns, 02 abril 2012 12:29

Informació general

Horari d'atenció al públic

Dilluns a divendres:
De 9:00 hores a 14:00 hores

Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.

dimarts, 17 gener 2012 03:27

Atenció ciutadana

Horari d'atenció al públic

Dilluns a divendres:
De 9:00 hores a 14:00 hores

Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.

 

Model de instància general

 

dimecres, 06 juny 2018 10:59

Ofertas de empleo, procesos selectivos

Para consultar ofertas de empleo o procesos selectivos que estén en curso,

diríjase al Tablón de Anuncios de la SEDE ELECTRONICA.

RECOMANACIONS SOBRE LA GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS DE CASOS DE COVID-19 EN AÏLLAMENT DOMICILIARI
La transmissió del nou coronavirus es produeix per contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l'esternut d'una persona malalta. És poc probable la transmissió per l'aire a distàncies majors de 1-2 metres.
El temps de supervivència del virus en el medi ambient varia en les diferents superfícies (taules, portes, i altres elements) entre unes poques hores fins a diversos dies, al voltant de 72 hores, depenent de les condicions ambientals.
Segons el document de Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus (SARS-Cov-2), del Ministeri de Sanitat (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf), en els casos amb infecció respiratòria aguda lleu, sense criteri per a realitzar test diagnòstic, s'indica aïllament domiciliari. L'aïllament es mantindrà fins transcorreguts 14 dies des de l'inici dels símptomes, sempre que el quadre clínic s'haja resolt. El seguiment i l'alta seran supervisats pel seu metge o metgessa d'atenció primària.
El Ministeri de Sanitat ha elaborat un document tècnic sobre maneig domiciliari del COVID-19 (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf) . D'acord amb aquest document:

  1. Els residus del pacient, inclòs el material d'un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, màscares), s'han d'eliminar en una bossa de plàstic (BOSSA 1) en un poal de fem disposat al'habitació, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura, sense realitzar cap separació per al reciclatge.
  2. La bossa de plàstic (BOSSA 1) ha de tancar-se adequadament i introduir-la en una segona bossa de fem(BOSSA 2),al costat de l'eixida de l'habitació, on a més es depositaran els guants i màscara utilitzats pel cuidador (o els Equips de Protecció Individual del personal sanitari –ulleres, màscara, guants- que haja atés al pacient a domicili) i es tancarà adequadament abans d'eixir de l'habitació.
  3. La BOSSA 2, amb els residus anteriors, es depositarà en la bossa de fem (BOSSA 3) amb la resta dels residus domèstics. La BOSSA 3 també es tancarà adequadament.
  4. Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, almenys durant 40-60 segons.
  5. La BOSSA 3 es depositarà exclusivament en el contenidor de fracció resta, estant terminantment prohibit depositar-la en els contenidors de recollida separada (color groc per a envasos, color blau per a paper, color verd per a vidre, o contenidor per a tèxtil) o el seu abandó en l'entorn.

Documento PDF

 

AVÍS

 

QUART PERÍODE (15 DE SETEMBRE AL 16 DE NOVEMBRE)

DATA DEUTE REBUTS DOMICILIATS 15 D'OCTUBRE

 

DATES D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
PRESENCIAL EN L'AJUNTAMENT
de 9:30 a 13:00 hores

 

dies

Divendres 16 d'octubre

 

Divendres 23 d'octubre

 

Divendres 13 de novembre