Noticias de Agricultura

Noticias de Agricultura (2)

dissabte, 01 gener 2011 00:00

Productes Fitosanitaris

Informació rebuda de l'Àrea de Protecció Agroalimentària del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, a través de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

"D'acord amb l'última reunió legislativa comunitària sobre la revisió de les substàncies actives, celebrada els dies 19 i 20 de maig, s'acompanya actualitzada amb les votacions, la llista de substàncies incloses, excloses i en fase de revisió comunitària, indicant-se que s'han inclòs en llista positiva les següents: Tritosulfurón, Fuberidazol, Flutolanil, Benfluralina, Fluazinam i Mepiquat.

S'han exclòs les següents:Buprofezin, Butralina, Cianamida, Diclobenil, Dicloran, Dicofol,Diniconazol, Metil bromido, Propaclor, Propanil, Triciclazol, Triflumizol, Beauveria brogniartii i Permanganat potàssic".

Veure relació

El Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marítim ha prorrogat l'homologació del contracte-tipus de compravenda de collita de taronges i grup mandarines a pes, per a la seva comercialització en fresc per a la campanya 2011/2012, mitjançant l'Ordre ARM/2244/2011, de 20 de juliol, publicada al BOE núm. 189 del 8 d'agost de 2011.

Descarregar contracte