El balanç confirma l'augment de l'ús d'aquests contenidors amb 107 litres més reciclats que durant el 2017

CONTENEDOR ACEITE USADO 2016

 

L'Ajuntament de Xilxes ha reciclat un total de 599 litres d'oli vegetal usat en la cuina durant el 2020, una xifra que correspon a la recollida d'aquest líquid en els contenidors instal·lats en quatre punts de la població i el districte marítim.

 

El balanç confirma un creixent ús d'aquests contenidors per part de veïns i veïnes de la població, reflectint un augment dels litres recollits any rere any des del 2017. Concretament, l'any 2017 es van recollir 492 litres d'oli i la xifra ha incrementat fins a 599 litres en 2020.

 

Així mateix, el còmput demostra la responsabilitat mediambiental de la ciutadania que evita que aquest residu s'aboque en la xarxa de sanejament per a transformar-lo en biodièsel. A més, els resultats assenyalen que els contenidors de la Plaça El Jardí i el CEIP Lluís Vives són els més utilitzats, encara que els dos punts del districte marítim augmenten el seu ús els mesos de maig i juny. També destaquen els resultats que l'estudi mostra el mes de març, que coincidint amb el confinament domiciliari per la COVID-19 es van recollir 0 litres.

 

Cal recordar que, per al correcte ús d'aquest servei, l'oli ha d'emmagatzemar-se en una ampolla de plàstic i dipositar-la en els punts habilitats quan el líquid s'haja refredat.