pulverización término municipal 19 02 21

L'Ajuntament de Xilxes ha iniciat els treballs de pulverització del terme municipal amb l'objectiu d'evitar el creixement de vegetació, reforçar la neteja dels camins i mantenir l’entorn en condicions òptimes. 

Concretament, l'actuació afecta els laterals de camins rurals, com el camí Serratelles, el camí Ermita, el camí Palmeral o les pistes confrontants amb l'autopista. També s'han pulveritzat barrancs i séquies, una acció que es repetirà entre dues i tres vegades en els pròxims dies segons ho requerisca el creixement de la brossa.