Les sol·licituds poden presentar-se a l'Ajuntament fins al dia 18 de juny

 

LALTERL'Ajuntament de Xilxes ha obert una borsa d'ocupació temporal per a monitors d'esports amb la finalitat de proveir de personal per a serveis d'activitats físiques i esportives i fomentar l'ocupació en el municipi.

 

Quant al procediment selectiu, es durà a terme mitjançant concurs de mèrits segons el barem assenyalat en les bases Les persones interessades han de presentar la seua instància en el Registre General de l'Ajuntament o en la seu electrònica, abans del pròxim divendres 18 de juny de 2021.

 

Les persones que aspiren a formar part d'aquesta borsa d'ocupació temporal han de reunir els requisits establerts en les bases de la convocatòria, que pot consultar-se en la seu electrònica de l'Ajuntament de Xilxes.