La sessió ha acordat la rebaixa de diversos impostos com la taxa d'ocupació de via pública i la taxa per a l'exhibició d'anuncis i publicitat

AJUNTAMENT XILXES

El ple de l'Ajuntament de Xilxes ha aprovat l'establiment del servei públic de piscina municipal, tràmit inicial per a la construcció d'aquesta infraestructura que quedarà localitzada en les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de l’Alter i que forma part del paquet de mesures emmarcades en les millores urbanístiques que l'equip de govern té previst escometre en els pròxims anys.

Així mateix, aquesta sessió plenària ha acordat la modificació de diverses ordenances fiscals reguladores que afecten impostos com la taxa per instal·lacions situades en terreny d'ús públic, que contempla la rebaixa del 25% al sector de l'hostaleria i restauració per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires d'establiments públics. A més, s'ha disminuït a la baixa en un 50% la taxa per la instal·lació d'anuncis ocupant terrenys de domini públic local en instal·lacions esportives municipals.

També s'ha modificat l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres amb la finalitat d'incentivar la utilització d'energies renovables en els immobles d'ús residencial, i s'han aprovat les baixes comunicades pel servei provincial de recaptació corresponent al tercer trimestre de 2021.

Entre els diversos punts de l'ordre del dia, s'ha inclòs una moció d'alcaldia que insta l'Administració General de l'Estat a impulsar els procediments de desafectació del domini públic marítim-terrestre com a via de solució a les edificacions residencials que confronten amb el passeig marítim de la localitat.

I finalment, amb motiu del Dia Internacional de la Violència contra la Dona el ple s'ha adherit a la Declaració Institucional de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, per la qual es reconeix la gravetat de la violència masclista com un problema polític de primer ordre, entre altres qüestions.


“En aquest ple hem fet el primer pas perquè la construcció d'una piscina en el municipi siga una realitat. Sabem que és una demanda de la ciutadania, i creiem que ja és hora que els veïns i veïnes de Xilxes puguen gaudir d'una piscina en condicions a l'aire lliure durant els mesos d'estiu”, ha explicat l'alcalde de la població, José Martínez.