L'Ajuntament està a l'espera de rebre en un termini de tres dies la documentació necessària per a adjudicar el contracte dels treballs

pasarelaempresa

 

L'Ajuntament de Xilxes ha seleccionat mitjançant procediment obert simplificat a l'empresa que s'encarregarà de la rehabilitació de la passarel·la pantalà del passeig marítim, a la qual ha sol·licitat que presente en un termini de tres dies la documentació necessària per a adjudicar el contracte. El temps límit per a l'execució dels treballs és de sis mesos, a comptar des de la data d'adjudicació, i el valor de l'actuació s'ha estimat en un total de 309.303,59 €.

 

La mesa de contractació ha procedit a la qualificació prèvia dels documents presentats per l'empresa licitadora, quedant arracada la garantia definitiva i la comprovació en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de la capacitat econòmica, financera i tècnica per a adjudicar el contracte.

 

Una vegada s'adjudiquen les obres es procedirà a la formalització de l'acord, no més tard dels 15 dies hàbils següents a la data en què es realitze la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats. 

 

Així mateix, el consistori espera rebre en breu la resolució per part del Servei Provincial de Costas sobre l'autorització d'ocupació temporal per a actuar en aquesta superfície de 320 metres quadrats de domini públic marítim-terrestre, amb la finalitat de poder començar amb els treballs de recuperació d'aquest emblema turístic al més prompte possible.